Игри

Информация за страница Разписания

   Всеки ден хората използват различни начини за придвижване от едно място на друго, като най-често разчитат на градския транспорт. Изключение правят единствено онези, които разполагат със собствени автомобили или предпочитат услугите на таксиметровите компании. В пиковите часове обаче именно автомобилното задръстване пречи да пристигнем навреме и съществува реална опасност от сериозно закъснение. Затова и транспортът и особено метрото са средствата, които са пълни с пътници по всяко време на деня. Те се движат по съответните разписания и не е изключено понякога да има закъснение, но при метрото това няма как да се случи освен в случай на техническа повреда с влаковете. По неговата линия няма други средства и следователно не може да се попадне в задръстване, а освен това липсват и светофарите, които също са причина движението да се бави. Пасажерите могат да се информират за пристигането на следващите мотриси от таблата, на които е изписано след колко минути се очаква влакът да дойде.

    При автобусите, трамваите и тролеите, тоест тези превозни средства, които съставляват основно градския транспорт, не само че има разписания, но много често то се разминава и така хората са принудени дълго време да чакат по спирките. Особено в разгара на зимата, когато голяма част от пътищата не са почистени добре и студът предизвиква хаос, закъсненията са големи. На таблата често се случва да видим съобщение, което уведомява или за временно спиране на движението, или в най-добрия случай за голямо закъснение до пристигането на превозно средство, вариращо понякога от 20 минути до един час. При това положение за бързащите за работа мъже и жени става невъзможно да пристигнат навреме и те търсят алтернативни начини на придвижване. Няма гаранция, че с автомобил ще стигнем по-бързо, защото макар че тогава не зависим от графици и точни часове, задръстванията по улиците не могат да се избегнат. Затова най-често срещаният вариант е телефониране до службата и уведомяване, че поради възпрепятстване се очаква да закъснеем за работа. Обикновено това се приема с разбиране от работодателите, но ако сме отскоро на нова служба или още по-лошо – това е първият ни ден – може и да си навлечем неприятности.

    Железопътният транспорт също като градския има разписания, които официално се променят един път в годината, обикновено в средата на последния месец. Всеки може да се информира подробно относно нововъведенията или от сайта на БДЖ, или като лично отиде на гарата и там види новите часове на влаковете. Често се случва да използваме жп превоз не само за почивните дни, когато много хора предпочитат да прекарват свободното си време в провинцията, но и защото това е най-удобният начин да стигнем до работното си място в близък град. Така че за много мъже и жени е важно да не се получават закъснения или принудителни престои на гарите – това може да се окаже причина за закъснение за работа. За съжаление подобно нещо се случва твърде често, но пасажерите не са в състояние да направят абсолютно нищо. Случва се да прекарват на една гара в спрелия влак доста на брой часове.

eXTReMe Tracker